Kütüphanemiz

1992 yılında kurulan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla oluşturulan Merkez Kütüphane ilk olarak kampüs içerisindeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında hizmet vermeye başlamıştır. 1996– 2002 yılları arasında Kültür Merkezindeki iki salonda çalışmalarını sürdürmüştür. 2002 yılı Mayıs ayında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığının ortak kullanıma tahsis edilen 3 katlı, toplam 2.664 m² kullanım alanına sahip kendi hizmet binasına taşınmış ve 2019 Kasım ayına kadar hizmetlerini bu binada sürdürmüştür. 2019 Kasım ayı itibariyle ise yeni hizmet binasına taşınmıştır.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi; eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla Üniversitemiz öğrencileri, akademik ve idari personeli ile üniversite dışından gelen tüm araştırmacıların; ihtiyaç duydukları her türlü bilgiyi ve bilgi kaynaklarını toplayıp kullanıcıların hizmetine en iyi şekilde sunmak üzere 2019 yılı Kasım ayı itibariyle yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır.
 

Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi;

  • 14.100 m2 hizmet alanı,

  • Yaklaşık 4.000 m2 çalışma alanı,

  • 1.000 kişinin üzerinde çalışma alanı kapasitesi,

  • 14 Bireysel Çalışma Odası,

  • 8 Grup Çalışma Odası,

  • 11 adet tarama kiosku,

  • 2 adet ShelfCheck ödünç-iade cihazı,

  • 1 adet kitap iade istasyonu

ile kullanıcılarına en iyi hizmeti sunmak için çalışmaktadır. 

Kütüphanemizde; Library Of Congress (LC) göre kataloglanmış 108.000'in üzerinde basılı eser, 308.000'in üzerinde e-kitap, 59.000'in üzerinde e-dergi, 6 adet basılı dergi, 11.681 adet ciltli dergi kullanıma sunulmaktadır. Ayrıca 60+ adet veri tabanı aboneliği ile araştırmacılara güncel bilgiler sağlanmaktadır.

Kütüphanemiz kullanıcıları, kütüphanemizin erişime açmış olduğu, elektronik kaynaklardan 24 saat boyunca yararlanabilmektedir. Elektronik bilgi kaynaklarına, kampüs dışından IP kontrollü olarak erişim sağlanabilmektedir.