Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Hizmeti

Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Hizmeti (ILL-KAÖ); BAİBÜ akademik, idari personeli ile yüksek lisans/doktora öğrencilerinin eğitim ve araştırma çalışmaları için Merkez Kütüphanede bulunmayan bilgi kaynaklarının kütüphaneler arası işbirliği modeli çerçevesinde diğer kütüphanelerden sağlanması ve aynı şekilde diğer kütüphanelerden gelen taleplerin karşılanması hizmetidir.

  • Bu hizmetten üniversitenin akademik ve idari personeli ile doktora ve yüksek lisans öğrencileri faydalanabilir.
  • Diğer üniversite mensubu araştırmacılar, üniversitelerarası işbirliği gereği olarak sadece kendi kütüphaneleri aracılığıyla ödünç eser talebinde bulunabilirler. Bu hizmet için “Kütüphaneler Arası Ödünç Verme Kuralları” uygulanır.
  • Kütüphaneler arası ödünç işlemlerinde ödünç eser alınan kütüphane kuralları geçerlidir.
  • Kütüphaneler arası ödünç hizmeti aracılığı ile yapılan istekler sonucu doğacak tüm masraflar istekte bulunan kullanıcı tarafından karşılanır.
  • Aynı kütüphane bir defada 5 adetten fazla eseri ödünç alamaz. Ödünç alınan eserler için herhangi bir ayırtma işlemi olmaması durumunda bir kez uzatma işlemi yapılabilir.
  • Ödünç eser alan kütüphane tarafından iadesi geciken eserler için Yönergenin 6. maddesi, hasara uğratılan ve kaybedilen eserler için 7. maddesi yaptırımları uygulanır.

Kütüphaneler arası ödünç hizmetinden faydalanabilmek için, web sayfamızda üye girişi yaparak "KAÖ İstek" kısmını doldurarak talepte bulunabilirsiniz. Söz konusu süreci, sistemde kayıtlı e-posta adresinizden takip edebilirsiniz.