Bağış Politikası


BAİBÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı; Üniversitede verilen eğitim, öğretim ve araştırmayı destekleyen, kullanıcıların kültürel gelişimlerine katkıda bulunan ve kütüphane koleksiyonunu zenginleştiren yayınları "Bağış Politikası" kapsamında kabul eder.

Bağış Politikası