Kullanıcı Eğitimleri

Oryantasyon Eğitimleri

Akademik dönemin başında yeni başlayan öğrencilere yönelik, kütüphane kaynaklarının ve hizmetlerinin temel düzeyde tanıtıldığı eğitimlerdir. Bu eğitimler  üniversitenin, ilgili fakülte ve birimlerinin oryantasyon programına dahil olunarak veya kütüphane bünyesinde gerçekleştirilir. Kütüphane tanıtımını ve hizmetini içeren sunum çerçevesinde bilgilendirme yapılır. Talepleri halinde yeni başlayan idari ve akademik personel için gerçekleştirilebilir.

Oryantasyon Eğitimi Programı:

Oryantasyon eğitimi; Öğretim üyeleri/elemanları eşliğinde fakülte ve bölüm bazlı kullanıcı gruplarının uygun zaman dilimi içinde planlanarak kütüphane tanıtımı  yapılır.

Başvurular web sitesindeki form üzerinden alınır. Danışma ve Eğitim Hizmetleri Birimi ile telefon, e-mail yoluyla iletişime geçilerek eğitim tarihi ve yeri belirlenir. Süreç Kullanıcı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce organize edilir.

 

Kullanıcı Eğitimleri

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi bünyesinde, Kullanıcıların kütüphanenin sahip olduğu elektronik ve basılı kaynakları tanıması, kütüphanenin yürüttüğü faaliyetlerden ve kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmesi için “Kullanıcı Eğitimleri” düzenlenmektedir.

Kütüphaneciler tarafından verilen eğitimlerde, kütüphane kuralları ve kütüphaneden yararlanma koşulları, kütüphane otomasyon ve  kataloğunun kullanımı, veri tabanlarına erişim, kütüphane hizmetleri ile diğer kütüphane faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapılır.

Ayrıca, akademisyen ve öğrencilerin talepleri doğrultusunda spesifik olarak belirli veri tabanlarına yönelik firma ve yayınevi yetkilileri ile iletişime geçilerek eğitimler organize edilir.

Kullanıcı eğitimleri yüz yüze veya online olarak düzenlenebilir.

 Eğitimler;

  • Akademisyenler tarafından gelen talepler doğrultusunda; Fakülte/Bölümlerde işlenen “Bilimsel araştırma ve yöntemleri” dersi kapsamında (söz konusu dersin işlendiği zamanda veya uygun zaman planlanarak) kütüphane konferans salonunda veya ilgili sınıfta,
  • Bireysel, grup ya da sınıfa yönelik yapılması istenen eğitimler için ise çalışma planı doğrultusunda belirlenen eğitim tarihlerinde olacak şekilde göre kütüphane içerisinde,
  • Talebe yönelik olarak gerekli durumlarda firma ve yayınevi temsilcileri tarafından tertip edilebilir. Bu eğitimler söz konusu katılımcılara, kütüphane ve üniversite web sitesi, kütüphane sosyal medya hesapları ve toplu e-mail gönderilerek duyurulur. Online eğitimlerde eğitimin kayıt bilgileri ve linki paylaşılır.
  • Kullanıcı eğitimleri ayrıca; Akademik takvim yılı içerisinde web sitesinden duyurulan gün ve saatlerde periyodik olarak yapılmaktadır.