Açık Erişim Veri Tabanları

Diğer Kataloglar/Açık Erişim Siteleri/ Kütüphaneler/E-Sözlükler ve Dizinler

 
American Mathematical Society:Mathematics Books Online İSNAD Atıf Sistemi
Aperta (Türkiye Açık Arşivi) Kütüphane Kataloğu (Yordam/Filemaker)
Art & Architecture Thesaurus Library of Congress, Electronic Journals Library
Artificial Intelligence Makaleler Bibliyografyası
Art Encyclopedia  ManyBooks
Atatürk Araştırma Merkezi Kütüphanesi Merriam-Webster Dictionary
Authorama : Public Domain Books Medical Reads
BAİBÜ Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi Milli Kütüphane
BioMed Central : The Open Access Publisher NASA PubSpace
Britannica NetLingo-Dictionary
Cambridge Dictionaries Online Oxford Advanced Learner’s Dictionary
Cascadilla Proceedings Project Oxford Dictionaries : Ask Oxford
Country Reports.Org OneLook Dictionary Search
Dergipark Online Language Dictionaries
DOAB (Directory of Open Access Books) Online Books Page
DOAJ (Directory Of Open Access Journals) Online Library of Literature
E-Books Directory OnlineDictionary.com:Many Languages Dictionary
Engineering Dictionary  Open Library
Environmental Chemistry.com O’Reilly Open Books
Encyclopedia of Symbols Page By Page Books 
Encyclopedia Mythica PLOS: Public Library of Science
Encyclopedia of Life Project Gutenberg
Encyclopedia of Psychology Physiotherapy Evidence Database (PEDro)
Encyclopedia.com PubMed 
EPA Glossary : Terms of Environment Religious Minorities Online
ERIC: Education Resources Information Center Springer Open
eScholarship Editions  Stanford Encyclopedia Of Philosophy
Fact Monster Encyclopedia The Encyclopedia of Earth
Free Dictionary Today in History 
Free Language Dictionaries Toplu Katalog (TO-KAT)
Free Medical Journals TR Dizin
Free Computer Books  Türk Sineması Araştırmaları
Gallica (Fransa Ulusal Kütüphanesi-Dijital Kütüphane) Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar
Gateway For Free E-journals Türkoloji Dergileri Veri Tabanı
Google Books Ötüken Türkçe Sözlük
HARMAN (Türkiye Akademik  Arşivi) Web Books Publishing
Hindawi Publishing Corporation Wikipedia : The Free Encyclopedia
Historic Events Birthdates Wiley Open Access
Hukuk Kaynakları Your Dictionary.com
Information Please Encyclopedia Zentralblatt MATH (zbMATH)
Internet Library of Early Journals  
Internet Archive : Million Book Project  
İSAM