İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü İş Akış Şemaları

İDARİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMALARI
  Personel Yönetimi İş Akış Şeması
  Bina Yönetimi İş Akış Şeması
  Oryantasyon Eğitimi İş Akış Şeması